Οι Stereo Nova στον κινηματογράφο Star της Ομόνοιας Τα φώτα των Χριστουγέννων του Δεκέμβρη του 1993 Φωτ. Σπύρος Στάβερης Πηγή: www.lifo.gr
Οι Stereo Nova στον κινηματογράφο Star της Ομόνοιας Τα φώτα των Χριστουγέννων του Δεκέμβρη του 1993 Φωτ. Σπύρος Στάβερης 

(Πηγή: www.lifo.gr)

Οι Stereo Nova στον κινηματογράφο Star της Ομόνοιας Τα φώτα των Χριστουγέννων του Δεκέμβρη του 1993 Φωτ. Σπύρος Στάβερης Πηγή: www.lifo.gr
Οι Stereo Nova στον κινηματογράφο Star της Ομόνοιας Τα φώτα των Χριστουγέννων του Δεκέμβρη του 1993 Φωτ. Σπύρος Στάβερης Πηγή: www.lifo.gr
Οι Stereo Nova στον κινηματογράφο Star της Ομόνοιας Τα φώτα των Χριστουγέννων του Δεκέμβρη του 1993 Φωτ. Σπύρος Στάβερης Πηγή: www.lifo.gr

Comments