σταση velvet bus : σερρες

...το βραδυ !

Comments

Zeugolator said…
Βόλο και λάρισα ήταν υπέροχα. Ελπίζω να περάσετε το ίδιο καλά και στην πατρίδα.